VAIDLUSTE
LAHENDAMINE

 

Osutame oma klientidele õigusabi ärivaidluste lahendamisel äri eri valdkondades. Meie advokaatidel on kogemusi ärivaidluste kõikide liikide lahendamisel: 

kohtulikus korras ja arbitraažikohtus ning 
ADR vahendusel (vaidluste alternatiivne lahendamine). 

 

 

Meie advokaadibüroo spetsialistid aitavad kohandada Teie lepingulisi kohustusi ja tootmisprotsessi, et maandada kohtuprotsessis riske. Mis puutub varalistesse vaidlustesse, siis võime osutada juriidilist abi kinnisvaratehingute igas staadiumis selgitamaks välja vaidlusalaseid valdkondi ja võimalusi riskide maandamiseks.

Tagame parima tulemuse ka keeruliste ja riskantsete ärivaidluste puhul.

 

Meie juristid ja advokaadid on kvalifitseeritud ja kogenud professionaalid alljärgnevates vaidluste lahendamise küsimustes:

ÜLDISED ÄRIVAIDLUSED

 • Lepingulised vaidlused
 • Ärivõlgade väljamõistmine
 • Aktivate külmutamine, läbiotsimised ja arestimised
 • Kohtukeeld
 • Juhtkonna, aktsionäride ja parterite vahelised vaidlused
 • Vaidluste lahendamise läbirääkimised,
  vahendamine ja ADR
 • Maksejõuetus
 • Professionaalne hooletus
 • Pettus ärivaldkonnas
 • Juhtimisalased vaidlused
 • Panga- ja finantsvaidlused
 • Vastutamine kauba kvaliteedi eest ja toodangu tagasiost

 

       
KINNISVARAVAIDLUSED 

Rendileandja ja rentniku vahelised vaidlused, kus põhiteemaks on:

- Pretensioonid kahjustuste või remondi osas
- Vaidlused üüri- ja haldustasu üle
- Kinnisvaraga seotud maksejõuetus


Vaidlused maaomandi üle:
- Vaidlused krundi piiride üle
- Vaidlused servituudi üle
- Lepingute koostamine ja täitmine