TÖÖÕIGUS

 

Osutame juriidilist abi firmadele ja
nende juhtkondadele tööõiguse kõikides
küsimustes, sh alljärgnevad:

 

 • Personali otsing ja töölevõtmine
 • Lepingud juhtkonnaga
 • Töölepingud ja käsiraamatud
 • Piiravad tingimused ja konfidentsiaalsus
 • Osalus korporatiivsetes tehingutes
 • Töölt vabastamine ja ettevõtte reorganiseerimine
 • Diskrimineerimine
 • Distsiplinaarkaristused ja töövaidluste lahendamine
 • Töösuhete lõpetamine
 • Kompromissikokkulepped
 • Töövaidluste menetlemine kohtus ja ringkonnakohtus

 

Meie advokaadid viivad läbi ka ettevõtte juhtkonnale mõeldud koolitusi distsiplinaarkaristuste ja töövaidluste lahendamise küsimuste efektiivseks lahendamiseks.