PEREKONNAÕIGUS

 

Perekonnaõiguse puhul on advokaadi poole pöördumise peamisteks põhjusteks:

- lastega seonduvad probleemid, sh põlvnemise (isaduse) tuvastamine ning isaduse vaidlustamine, hooldus- ja otsustusõiguse (lapse elukoha jms) küsimused, suhtlemise korra määramine ning elatise nõue ja muud ülalpidamisega seotud küsimused. Siia lisanduvad ka lapsevaidlused eri riikides elavate vanemate vahel ning rahvusvaheline lapserööv Haagi konventsiooni tähenduses;

- abielu ja varajagamise probleemid, sh abielu lahutamine ning ühisvara jagamine ja muu abikaasade varaliste suhete reguleerimine;

- eestkoste määramine.

 

Üldjuhul on perekonda ja isiklikke asju puudutavad teemad kõigi jaoks emotsionaalselt rasked ning juriidiliselt keerulised, mille lahendamine ilma juriidilisi teadmisi omava isiku abita on suhteliselt komplitseeritud ja vahel isegi võimatu. Samal ajal on tegemist ülimalt delikaatsete ja kiireloomuliste küsimustega, millest tulenevalt on tähtis probleemidele kiire lahenduse leidmine. Juhul kui lahenduse leidmine ei õnnestu läbirääkimiste teel, on alati võimalik ning vahel ka vajalik kohtusse pöördumine ja asja lahendamine kohtu abil.

Advokaadibüroo Bright Law advokaadid omavad perekonnaõiguse valdkonnas suurt kogemust nii kohtueelsetel läbirääkimistel kui ka kohtuvaidlustes.