PÄRIMISÕIGUS

 

Pärimisõigus reguleerib isiku vara saatust pärast tema surma. Vara on võimalik pärida nii seaduse alusel kui testamendi või pärimislepingu alusel.

Tihti tekivad pärandvara jagamisel pärijate vahel probleemid ning lahkhelid, mille tõttu ei suudeta pärandvara omavahel jagada. Selliste probleemide ilmnemisel on otstarbekas koheselt pöörduda abi saamiseks pärimisõigusega tegelevate advokaatide poole, kuivõrd pahatihti lõpevad pärimisega seonduvad vaidlused keeruliste juriidiliste vaidlustega kohtus.

Advokaadibüroo Bright Law advokaadid omavad pärimisega seonduvates vaidlustes suuri kogemusi nii kohtueelsetel läbirääkimistel kui ka kohtuvaidlustel.