MEESKOND

 

ENE MÕTTE

Partner ǀ Vandeadvokaat

Vandeadvokaat Ene Mõtte on töötanud õiguse valdkonnas 2000. aastast.Tegemist on tunnustatud kohtuadvokaadiga, kes omab laialdasi kogemusi varajagamise küsimustes, keskendudes eelkõige pärimisõiguse ja perekonnaõiguse valdkondadele. 

Lisaks Eesti-sisestele kohtuvaidlustele on Ene Mõtte tegelenud ka piiriüleste kohtuvaidlustega, kus protsessi on kaasatud erinevate riikide ametiasutusi ning kohtusüsteeme. Nimetatud vaidluste puhul on muuhulgas olnud tegemist nii lapseröövi juhtumite, lapse elukoha vaidluste, kui ka varajagamise küsimustega.

Kuivõrd perekonnaõigust käsitledes tuleb tänapäeval tihti kokku puutuda nii äriõiguse kui omandit puudutavate küsimustega, sh ka kaasomanike vahelised ning kaasomandi lõpetamist puudutavad vaidlused, siis omab Ene Mõtte suurt kogemustebaasi ka nimetatud valdkondades. Samuti tegeleb ta planeerimis-, ehitus- ja muid haldusõigust puudutavate küsimustega ning lepinguliste ja lepinguväliste kahjude hüvitamise vaidlustega. Ene on kogenud läbirääkija ja kompromisside sõlmija.

Enne Bright Law advokaadibürooga liitumist on Ene Mõtte töötanud advokaadibüroodes Laus & Partnerid, MAQS Law Firm ning A Dato Partnerid Õigusbüroos

 

Liikmelisus organisatsioonides
Eesti Advokatuur
Eesti Harjutuskohtu Selts

Haridus
Concordia Rahvusvaheline Ülikool Eestis (bakalaureusekraad õigusteaduses)

Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskond

 

Ene-motte-photo-veressov