MEESKOND

 

ANNELIIS RÄPO

Advokaat

Advokaat Anneliis Räpo on töötanud erinevates advokaadibüroodes alates 2010. aastast. Advokaadieksami sooritas Anneliis 2015. aastal ning seejärel, s.o 16.06.2015, sai Anneliis’ist Eesti Advokatuuri liige.

Anneliis asus Advokaadibüroosse Bright Law tööle 04.01.2016, spetsialiseerudes ennekõike eraõigusele (sh võla-, pankroti-, asja-, pärimis-, perekonna-, äri-, autori- ja tööõigus), riigihankeõigusele ning tsiviil- ja halduskohtumenetlustele. Varasemalt omandas Anneliis eelnimetatud valdkondades töökogemust Advokaadibüroos Lillo & Partnerid.

Anneliisi näol on tegemist südika kohtuadvokaadiga. Lisaks kohtuvaidlustes esindamisele omab Anneliis kogemusi ka läbirääkija ja kompromisside sõlmijana. Samuti on Anneliis koostanud suurel hulgal nii eesti- kui inglisekeelseid lepinguid kõikvõimalikes valdkondades.

Liikmelisus organisatsioonides

ELSA Estonia

Eesti Advokatuur

Haridus

Tartu Ülikool (õigusteaduse magister) 2013. Aastal

 

brightlf-com-valeria+arsjuta