ETTEVÕTTED

 

Osutame Teile juriidilist abi üldküsimustes laias spektris: startup’id, finantseerimine, korporatiivne restruktureerimine, omandivormi muutmine ja kaubandus.

 

LIITUMISED JA ÜLEVÕTMISED

Osutame juriidilist abi erinevate ärisektorite firmade liitumise, võõrandamise ja soetamise valdkonnas.

Meie klientide seas on väärtpaberiturul tegutsejaid (ettevõtted ja eraisikud, kes müüvad ja ostavad aktsiaid ja aktivaid) ja ettevõtete juhtkonnad (MBO – ettevõtte ost oma juhtkonna poolt ja MBI – teise firma kontrollpaketi ost ettevõtte juhtkonna poolt). Meie professionaalid korporatiivse juhtimise valdkonnas hindavad MBO perspektiivikust võrreldes mõistlike alternatiividega:

  • drag-along (ettevõtte aktsiate müük strateegilisele investorile)

  • aktsiate kontrollpaki müümine finantsinvestorile

  • või ettevõtte aktsiate avalik pakkumine

MBI ja MBO vahe seisneb ostja staatuses: MBO puhul on tegemist ettevõtte siseste mänedžeridega ning MBI puhul on mänedžerid väljastpoolt ettevõtet. Meie spetsialistid hindavad Teie ettevõtte meeskonna ühtekuuluvust ja ärisektori olukorda tagamaks Teile optimaalne lahendus.

 

Ka kõige keerulisemaid tellimusi täidavad meie advokaadid kõrgel tasemel, kindlalt ja tähtaegselt.

Andrei Veressov, 
juhtivpartner, vandeadvokaat

 

ÜLDKÜSIMUSED

Osutame Teile juriidilist nõustamist ja abi üldküsimustes laias spektris: startup’id, finantseerimine, korporatiivne restruktureerimine, omandivormi muutmine ja kaubandus. Meie spetsialistid on Teile eriti kasulikud järgnevates õigussuhetes:

  • laenatud ja oma vahendid,
  • ettevõtte asutamine ja juhtimine,
  • julgeolekuküsimused,
  • SHA (aktsionäride kokkulepe),
  • aktsiate väljaost ja reorganiseerimine,
  • pankrot,
  • ühisettevõtted ja korporatiivse juhtimise protseduurid.

 

Samuti osutame õigusabi äriühingute, osaühingute ja koostöölepingute teemal.